Realizowany projekt:

Lawp


Przynane dofinansowanie:

Lawp

W wyniku realizacji Projektu zostal wybudowany zaklad produkcji maszyn rolniczych wraz ze srodkami trwalymi niezbednymi do wprowadzenia nowych produktów do oferty oraz podniesienia jego konkurencyjnosci. Inwestycje zrealizowano na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin. Celem ogolnym projektu jest podniesienie konkurencyjnosci Firmy poprzez wprowadzenie do oferty firmy nowych innowacyjnych produktów z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. m.in. poprzez wprowadzenie innowacji o charakterze produktowym i procesowym w przedsiebiorstwie.