Dostępne wały

Wał rurowy

Najlepiej spisujący się do uprawy gleby lekkiej i niezakamienionej w warunkach suchych. Stabilne prowadzenie agregatu na wskazanej głębokości roboczej.

wał rurowywał płaskownikowy

Wał strunowy zębaty i gładki

Wał składa się z poprzecznie zestawionych sekcjach płaskowników o gładkiej lub ząbkowanej krawędzi. Lekki i uniwersalny wał służący do kruszenia i wyrównania wierzchniej warstwy gleby.
Wał daszkowy

Zastosowanie wału daszkowego zalecane jest na gleby o tendencji brylenia. Budowa pierścieniowa wału pasowo ugniata glebę dzięki temu wpływa lepiej na podsiąkanie gleby.

wał daszkowywał gumowy

Wał gumowy crosskill

Wał zbudowany jest z oddzielny gumowych pierścieni o średnicy 350mm. Znakomicie sprawdza się w przygotowaniu gleby do siewu oraz do zagęszczania gleby i rozbijania brył ziemi.
Wał nożowy

Najlepiej spisujący się do rozdrabniania słomy, resztek pożniwnych oraz roślin poplonowych.

wał nożowywał oponowy

Wał oponowy

Zastosowaniem wału jest zagęszczenie i ugniecenie gleby. Dzięki pracy wału powierzchnia gleby jest idealnie przygotowana do wysiewu .
Wał packera

Idealnie sprawuje się na glebach mokrych, zakamienionych oraz z dużą ilością resztek organicznych. Dzięki budowie wału równomiernie zagęszcza górną warstwę gleby na całej szerokości uprawianego pasa.

wał packerwał ceownikowy

Wał ceownikowy

Wał zbudowany jest z profili w kształcie litery C, dzięki budowie ceownikowej profile wypełniają się podczas pracy z glebą, która chroni pierścienie wpływając na wydłużenie ich żywotności. Główną powierzchnię styku z uprawianym pasem stanowi zasklepiająca pierścienie gleba, chroniąc pole przed tworzeniem się powierzchniowej zbitej warstwy.
Wał teownikowy

Wał posiada podobne właściwości jak wał daszkowy przy czym zbudowany jest z sekcji pierścieni teownikowych. Zagęszcza ziemię pasami i znakomicie spisuje się na ziemiach zbrylonych dzięki agresywnym profilom.

wał teownikowywał żeliwny

Wał żeliwny crosskill

Idealny wał do rozbijania zbrylonej gleby. Pozostawia luźną strukturę i zapobiega powstawaniu skorupy na jego powierzchni. Dzięki konstrukcji pierścieniowej wał nie zapycha się.
Wał spiralny

Wał zapewnia aktywną pracę ziemi, przesuwając ją do środka i dając gwarancję wyrównania powierzchni gleby.

wał spiralnywał sprężynowy

Wał sprężynowy

Wał sprężynowy bardzo dobrze wyrównuje pole i rozbija grudy glebowe. Dzięki sprężystej budowie wału zapobiega oklejaniu się ziemią. Wał ten służy do zagęszczania gleby, a także rozluźnienia warstwy powierzchniowej.
Wał dyskowy

Wał dyskowy bardzo dobrze kruszy duże bryły glebowe, a także dzięki dużej masie wciska kamienie w glebę. Wał ten dobrze sprawuje się na ciężkie gleby i zakamienione. Wał uprawia ziemię do większej głębokości.

wał dyskowywał kolczasty

Wał tandem kolczasty

Podwójny wał kolczasty dogłębnie rozdrabnia glebę oraz miesza resztki pożniwne. Wał pozostawia mniej wgniecioną glebę i pozostawia otwartą powierzchnię.
Wał tandem ceownikowy

Wał zbudowany jest z profili w kształcie litery C, dzięki budowie ceownikowej profile wypełniają się podczas pracy z glebą, która chroni pierścienie wpływając na wydłużenie ich żywotności. W wersji tandem pierścienie wałów zazębiają się i dają jeszcze lepszy efekt kruszenia gleby.

wał ceownikowy tandem